Cumartesi, Aralık 13

de'vam deyi gel, ben getmiyem!

1.İsteseydim şindı bı Urfa’nın yarısı benımdı!
2. Ağé mühim olan ‘eraba degil; şüfér.
3. Allahma ben bıliydım.
4. Altımda Şahin’nen Mersedes’ı geçtım.
5. Arxasından degil; bırda olsa üzıne de sölerem.
6. Babo yassabur yallah; esasında zerar ediyem, hama siye gelişine verım.
7. Hısabı sen ödersey Allahma xuylanıram.
8. Baxtım arvat eşkere gel gel édiy, feqet ben gene de dédim, yérı gét bacım yérı gét; biz xaxın nammısına baxmanıx.
9. Baxtım heyatta ges yaxiy, orası bırası açılmış, hemın qaffamı o yana çevirdım.
10.Ne vaxıt qapıya baaşsı (=bacısı) çıxsa, başımı öge egerem. Nammısma ki...
11. Acele etme eyi bi şe olsın.
12. Yalanım varsa cümle alem benı ...
13. Benden örgendı.
14. Benı de da’vet ettıler, hamma gétmedım.
15. O vaxıtlar benı Fenerbahçiye istedıler, hama anam qoymadı.
16. Benı gördı mı it kimın titrer Allahma!
17. Benı melmeket taniy, vel!
18. Benım payıma bögüne kadar ‘Enteb’e giden, ha béle (baş ve işaret parmaklarını yuvarlak yaparak) olsın.
19. Benım payıma yalan söliyen béle olsın!
20. Beş deqqiye çin tamamdır.
21. Bi gün tükende otıriyam, baxtım İbo (Tatlıses) girdı.
22. Bı kitabı ortaokıldaken oxımıştım.
23. Bı malı al, soyna biye dü’e edersen.
24. Bırdan bıra yetişmiym, eger söylemişemse.
25. Bi telefon édım, köyden bi qeymon (=kamyon) adam gelır.
26. Bi zımzırıx (=yumruk) attım, dört doxtor çenesını düzedemedı.
27. Birisi yalan söyledı mı ben hemın aynaram.
28. Biye aşırı hürmetı vardır.
29. Bögün telata degil mı; xemıs günü o iş tamamdır.
30. Bıralar heppı bizımdı.
31. Xurpı vurana çin qaryola dedı, ğijjtt; baxtım ikimiz de yerdeyıx.
32. Dıliy tepret yéter.
33. Eger ağzımdan éle bi kelime çıxmışsa cümle ‘alem benı ....
34. Eger benbenım üçün istiyemse evıme yetişmiym!
35. Eger bunu yaniya qorsam...
36. Eger senden beş kurış kazaniyamsa arvadım boş olsın.
37. Eger senden me’de sevmişemse ha bı Urfa benı ....
38. Evladımın xérını görmiyim.
39. Éyyı adam sözünün üstüne gelir.
40. Gécede üç-beş posta rehet gidiyem. He lo, cayız mı!
41. Gelirsem kafayı çekerem Allahma.
42. Genne (=kendisine) bi tene vurdım, on taqla attı!
43. Ha şındı ben de senı ariyacaxtım.
44. Hecci, yazın Qızkalesi’nde bi qız düşürdüm... Görsey...
44. Hediye olmasa nikehime verirdım.
45. Hoşgeldiy Medne; körolım ben de şindı yaniya geliydım.
46. İçerı girmağımnan herkes ayağa kaxtı!
47. İki dekke (=dakika) sürmez.
48. Qaffiy yiyene çin göt üstı otırdı.
49. Qaraköprü yolında ikiyüz girmı basmışam xeberım yox; bi ara baxtım ayağımın altı siyrınçax oldı. Demax ki Neco qorxısından altına işemiş. Neco’yı tanırsan.
50. Qardaşiyam seni; héç éndırrem mı!
51. Qardaşiy bını tek başına yaptı.
52. Qırx metreden doxsana taxtım.
53. Qız çox gözzeldı; anam-bacım olsın.
54. Qonşımızın bi qızı var, manken kimin.
55. Körolım ki...
56. Memleket seniy.
57. Muhabbet xoştı déye; bi saatte iki böyük bitırmışem.
58. Nefsimden çox senı düşüniyem.
59. Nezeridedır; söle hemın üstımden çıxadım.
60. Nikehime ki...
61. Nikehıme yox; olsa bılisen...
62. O günü gene vali begnen otıriyıx... gensine dedım...
63. O vaxıtlar ikibıçıx leranan bi bağ alırdiy.
64. Pozıx çıxtı mı geri getir; mal benım.
65. Rebbime qelbimden geçiydi.
66. Rebbime o fiyete ben almışam.
67. Sapqana yalan söledığımı gördiyz mı?
68. Sebbehe çin yatmadım.
69. Sen de yimezsey boğazımdan geçmez.
70. Seni üziyden elli milyarı qaçırdım.
71. Seniy yaşiydaken bi uçan qurtılırdı elimden, bi de qaçan...
72. Teklif gensinden geldı.
73. Tüken seniy.
74. Üstüne yeriyene çin iki diş éndırdı.
75. Üzıne qarşı da sölerem.
76. Valla epeyi bi mesraf ettım.
77. Vuracaxtım, şeytana na’let ettım.
78. Yalan söliyemse bütün melmeket benı ....
79. Yalan söyliyemse anamı s.kesiz.
80. Yarın senı ariyam.
81. Yarından ihtibar, ‘eraqıyı terıgliyem.
82. Yarından ihtibar ze’ifliyecağam.
83. Yeriken yer zingilderdı.
84. Ben 5 yaşımdan beri orıcımı başabaş tutaram.
85. Bizim sınıfta 7 erkek 38 tene kız var.
86. Bı yaşıma gelmişem daha babamdan bi kurış almamışamdır.
87. Siye mesaj attım gelmedi mi?
88. Buyrın ev yahınlığına;
89. Bı ahşam müsait olsadi kardaşıma bülbül yuvası ısmarlayacahtım; 90. Yav nere kahısız daha kifte yapah deyidim;
91. İnan kredi kartımda limit yoh yoksa benim seniy ferketmez bilisen.
92. Ustay nerde? "bi yere getti"
93. "De'vam deyi gel, ben getmiyem!"


KAYNAK: yergi.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder